nanotechnologia

Firma Winiplast® oferuje innowacyjne rozwiązania

technologiA

Dysponujemy technologiami syntezy wielościennych nanorurek węglowych, grafenu "chemicznego" i przewodzących prąd nanostruktur węglowych. Technologie te charakteryzują się wysoką konwersją surowca węglowego i wysoką powtarzalnością.

nanokomponenty

Produkujemy oparte na nanorurkach węglowych, grafenie "chemicznym" i nanostrukturach węglowych kompozyty polimerowe. W tym celu opracowaliśmy technologie pozwalające na doskonałą homogenizację nanowęgli 
w polimerach termoplastycznych i innych matrycach.

zalety

Do podstawowych zalet nanokompozytów należą podwyższoną wytrzymałość mechaniczna, trudnopalność, działanie antyelektrostatyczne
 i niska przepuszczalność dla oparów paliwa. Właściwości te są osiągalne już przy zawartości 1% mas. wypełnienia nanowęglowego.

maty grzewcze

Naszym najnowszym produktem są ultralekkie maty grzejne bazujące na nanostrukturach węglowych, które mogą znaleźć zastosowanie
 w ogrzewanych fotelach, tekstyliach, etc.

nanociecze

Przy współpracy z Politechniką Śląską zrealizowaliśmy projekt dotyczący biobezpiecznych nanocieczy węglowych o podwyższonym przewodnictwie cieplnym i dużej stabilności procesowej. Opracowana nanociecz może stanowić nośnik energii w kolektorach słonecznych, pompach ciepła, układach chłodzenia elektroniki, etc.

badania

Obecnie intensywnie pracujemy nad produkcją wytrzymałych filamentów 3D bazujących na nanostrukturach węglowych przewodzących prąd elektryczny.