dlugienanorurki ciecznano mata2

Ultra-długie nanorurki węglowe

WiniCNTs™

Nanociecz węglowa

NanoWiniSol™ 

 Elastyczna mata grzewcza

NanoWiniTerm™

d~50 nm, l~3 mm

1% CNT,

przewodnictwo cieplne λ=0,82 W m-1 K-1 (65 °C);

dla wody λ=0,62 W m-1 K-1

100% poprawa wnikania ciepła względem cieczy nośnej

Przykładowe zasilanie 12 V;

ciągła ścieżka przewodzenia

CENY BRUTTO: CENY BRUTTO: CENY BRUTTO:
1g – 123 PLN Zapytaj Zapytaj